Actueel

Nieuws

Wetenschap en patiënten ontmoeten elkaar in een inspirerende workshop

dinsdag, 26 april 2016

Tijdens deze workshop hebben wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun ervaringen gedeeld om het patiëntperspectief sterker te verankeren in weten-schappelijk onderzoek. Deze workshop was de kick-off van een onderzoek naar het effect van de inzet van het patiëntenpanel bij de beoordeling van subsidieaanvragen.

Lees meer

APE onderzoekt onderbenutting Wmo-uitgaven

donderdag, 21 april 2016

In opdracht van de intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (ISD Bollenstreek) onderzoekt APE de onderbenutting van de Wmo-uitgaven. De aanleiding hiervoor is het beeld dat uit de voorlopige jaarcijfers 2015 naar voren komt: de ISD Bollenstreek heeft bijna 5,5 miljoen euro minder aan de Wmo uitgegeven dan begroot.

Lees meer

Actueel

Van kennisontwikkeling naar vakmanschap; een schets van het veld

Onder deze titel voert APE in mei en juni 2016 een snelle verkenning uit naar de kennisinfrastructuu...

Lees meer

Projecten

Inkomensonderzoek schrijvers en vertalers

In opdracht van het Nederlands Letterenfonds (NLF) en de Vereniging van Letterkundigen (VvL) heeft A...

Lees meer