Actueel

Nieuws

Effectevaluaties als kernactiviteit voor overheden en goede doelen

maandag, 05 mei 2014

Uit de Private Sector Development beleidsdoorlichting van IOB, waar APE een bijdrage aan leverde, blijkt dat evaluaties weinig informatie opleveren over effectiviteit. Een mogelijke oplossing is dat overheid en goede doelen de effectevaluaties meer gaan zien als kernactiviteit.

Lees meer

Verkenning verdeelmodellen decentralisatie jeugd, Wmo en participatie

dinsdag, 15 april 2014

Het takenpakket van gemeenten wordt de komende jaren uitgebreid. Vanaf 2015 vinden drie grootschalige decentralisaties plaats op de domeinen van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo/AWBZ) en participatie. In opdracht van de provincie Limburg deed APE een verkennende studie naar de modellen die de verdeling van middelen over gemeenten vaststellen.

Lees meer

Actueel

Philip de Jong testifies to the U.S. Senate Budget Committee

On February 11, 2015, Philip de Jong testified to the U.S. Senate Budget Committee on “The Com...

Lees meer

Projecten

Onderzoek naar vernieuwingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een onderzoekscommissie ingesteld die de mogelijke noodzakel...

Lees meer