N.D. Ellwanger, MSc

medior consultant

N.D. Ellwanger, MSc

Nils streeft in zijn werk naar creatieve onderzoeken en scherpe adviezen op basis van kwantitatieve analyses. Hij vindt het leuk om door te dringen tot de kern van complexe vraagstukken. Dit doet hij op diverse terreinen van APE zoals in de zorg, justitie, cultuur en het openbaar bestuur. Hierbij heeft hij onder meer ervaring opgedaan met verdeel- en bekostigingsmodellen en kosten- en tariefberekeningen. Zo heeft hij de mogelijkheid van een alternatieve bekostigingssystematiek in de rechtspraak verkend, extra uitvoeringskosten van gemeenten in het kader van PGB herstelacties†onderzocht of trends in de beeldende kunst sector in kaart gebracht.

Nils is bij APE tevens contactpersoon voor de domeinen geneesmiddelen en ouderenzorg. Hij heeft meerdere onderzoeken naar de gevolgen van een mogelijke herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem uitgevoerd. Gezamenlijk met adviesbureau Novire werkt hij op dit moment aan een uitbreiding van hun diensten aan het management van ouderenzorginstellingen. Het doel is om een business model te ontwerpen waarmee de financiŽle bedrijfsvoering vanuit klantperspectief wordt opgebouwd en waarmee kwaliteit en kosten gebenchmarkt kunnen worden. Het business model zal aansluiten bij de gecertificeerde producten van Novire.

Nils heeft een wetenschappelijke achtergrond op het gebied van economische geografie. Hij behaalde de onderzoeksmaster Human Geography and Planning aan de Universiteit Utrecht, waar hij ook als onderzoeker en docent werkte.

In contact komen met Nils Ellwanger?
E-mailadres: n.ellwanger@ape.nl
Telefoonnummer: 070 311 48 68
Mobiel nummer: 06 1396 8259

terug naar overzicht