Evaluatie van het CBI

In opdracht van IOB, de inspectie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is APE bezig met de evaluatie van het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI).

Deze evaluatie bestaat uit een wereldwijde telefonische enquête onder ondernemers, uitgevoerd door GfK, drie grootschalige casestudies van de activiteiten van CBI in Egypte, Colombia en India, een specifiek enquête-onderzoek naar de financiële impact van het CBI in India en een benchmark van de kostenstructuur van CBI. APE draagt, samen met lokale partners, bij aan alle onderdelen van deze evaluatie. IOB is verantwoordelijk voor het eindrapport. Dit rapport wordt begin 2015 verwacht.
J.M. Vonk, MSc
J.M. Vonk, MSc
Het evalueren van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten is belangrijk. Niet al-leen om ons ervan te kunnen vergewissen dat middelen op rechtmatige wijze besteed worden, maar ook om inzicht te krijgen in de relevantie en effectiviteit van interventies om ontwikkelingsdoelen te bereiken. Voor een efficiënte allocatie van ontwikkelingsgeld is het van belang om weloverwegen keuzes te maken met betrekking tot de inzet van middelen en de verwachte baten. Dit is in ontwikkelingssamenwerkingsbeleid des te belangijker, omdat het gaat om interventies in andere landen.