Proefberekeningen Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) regelt per geneesmiddel de hoogte van de vergoeding van de zorgverzekeraars aan de cliënt, en hiermee ook de hoogte van een eventuele eigen bijdrage. Voor geneesmiddelen die therapeutisch onderling vergelijkbaar zijn, en daarom in hetzelfde cluster zijn ingedeeld, geldt dezelfde vergoedingslimiet.

Het huidige GVS is gestoeld op apotheekinkoopprijzen uit 1998. De minister van VWS heeft in mei 2013 toegezegd om de mogelijke effecten op het Budgettair Kader Zorg bij een berekening van de vergoedingslimieten met recente apotheekinkoopprijzen in kaart te brengen.

Ape heeft in samenwerking met Oldenburg BonsŤl & Associates en in opdracht van het ministerie van VWS een aantal proefberekeningen uitgevoerd. Hiertoe zijn drie alternatieve varianten van vergoedingslimieten doorgerekend, telkens gebaseerd op apotheekinkoopprijzen van maart 2014. De eerste variant is gelijk aan de huidige berekeningssystematiek, in de tweede variant wegen generieke geneesmiddelen sterker mee dan in de huidige berekeningssystematiek (de zogeheten Variant 99), en in de derde variant is de vergoedingslimiet gelijk aan de prijs van het goedkoopste geneesmiddel in een cluster.

De proefberekeningen geven een indicatie van de theoretisch maximale besparingen op het Budgettair Kader Zorg. Er zijn een aantal scenarioís doorgerekend waarbij al dan niet rekening wordt gehouden met switchgedrag naar vergelijkbare geneesmiddelen en prijsverlagingen. Naast de besparingen op het Budgettair Kader Zorg zijn ook de gevolgen voor de patiŽnt in kaart gebracht.

Het rapport 'Proefberekeningen Geneesmiddelenvergoedingssysteem' is op 10 maart 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden.