Onderzoek naar vernieuwingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een onderzoekscommissie ingesteld die de mogelijke noodzakelijke vernieuwingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand onderzoekt. Leo Aarts was lid van deze commissie en APE heeft ondersteuning geleverd. De commissie werd voorgezeten door advocaat en hoogleraar staats- en bestuursrecht Tom Barkhuysen.

Lees er meer over in het persbericht ‘NOvA onderzoekt zelf stelsel gefinancierde rechtsbijstand’ van 16 maart 2015 of op de website van Advocatie in het artikel ‘Orde onderzoekt ook zelf kostenstijging gefinancierde rechtsbijstand’.