Technische ondersteuning commissie ‘aanpak verdeelvraagstukken’

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een externe commissie ingesteld onder leiding van Geert Jansen om een voorstel te ontwikkelen voor een transparant en houdbaar verdeelmodel provinciefonds.

Directe aanleiding is de overheveling van natuurmiddelen en de BDU verkeer en vervoer naar het provinciefonds. Naast de verdeling van deze middelen zal de commissie zich ook buigen over de huidige verdeelsystematiek, deze wordt als weinig transparant ervaren. APE is door de commissie gevraagd als ondersteunende partij voor zowel inhoudelijke vraagstukken als verdeelvraagstukken.
S. van der Veen, MSc
S. van der Veen, MSc
Heeft u een vraag over het thema beleidsondersteuning en -advies? Neem dan contact op met Stefan van der Veen via 06 1396 8335.