Evaluatie training “baas in eigen loopbaan” ten behoeve van het A+O fonds Gemeenten

In 2012 heeft het A+O fonds Gemeenten met tien gemeenten en het bureau Human Talent Consultants (HTC) een loopbaantraining voor medewerkers ontwikkeld: de training ‘Baas in eigen loopbaan’. Om de effecten van de training te meten wordt een monitor uitgevoerd. APE zal in 2015 de resultaten van deze effectmeting voor het A+O fonds Gemeenten in kaart brengen.

Voor medewerkers in de buitendienst is er een specifieke “Baas in eigen loopbaan” training ontwikkeld. Deze training is niet in de monitor meegenomen. Het A+O fonds Gemeenten wil graag inzicht in hetgeen de training bij de deelnemers van de buitendienst teweeg heeft gebracht. Ook wil men zicht op de ervaringen van hun leidinggevende en de trainer die de buitendienst-medewerkers heeft begeleid. Naast de meer kwantitatieve effectmeting van de training bij ander gemeentelijk personeel verricht APE daarom een apart kwalitatief evaluatieonderzoek voor de buitendienst. De resultaten van beide onderzoeken worden in september 2015 verwacht.