Schoning dataverzameling forensische psychiatrie

In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verzamelt Enigmatry in de periode 2013-2016 jaarlijks prestatie-indicatoren bij forensisch psychiatrische instellingen. Het uiteindelijke doel is dat (een deel van) de indicatoren normstellend werken bij de budgettering van de instellingen.

Ape voert voor Enigmatry controles uit op de verzamelde gegevens, waarna inconsistenties en ontwikkelingen in indicatoren ter controle teruggelegd worden bij de aanbieders.