Quick scans meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen

De Algemene Rekenkamer adviseerde in de in februari jl. verschenen publicatie ‘Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect’ om de verantwoordingsgegevens over het jaar 2014 van de door OCW gesubsidieerde instellingen te betrekken bij de besluitvorming (over de uitgangspunten) voor de subsidieperiode 2017-2020. Vanaf 2014 is er beter zicht op de mogelijke effecten van de bezuinigingen van het kabinet-Rutte I die in 2013 (het begin van de nieuwe subsidieperiode) zijn doorgevoerd.

Om tegemoet te kunnen komen aan dit advies heeft het ministerie van OCW door APE twee quick scans uit laten voeren naar de financiŽle positie van instellingen uit de basisinfrastructuur (BIS) en de meerjarig gesubsidieerde fondsinstellingen ultimo 2014. In deze quick scans zijn de voorlopige financiŽle gegevens van de BIS-instellingen en van de meerjarig gesubsidieerde fondsinstellingen uit 2014 gecombineerd met gegevens over de jaren 2011, 2012 en 2013.

Beide Quick scans vormen input voor de uitgangspunten van het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 van Minister Bussemaker (OCW).