Sociale zekerheid en participatie

Praktische handreiking 'Vaststellen begeleidingsnoodzaak' ontwikkeld

In samenwerking met een groot aantal professionals in de praktijk ontwikkelden het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum) en APE Public Economics bv (APE) een handreiking voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak bij werk. Het betreft de begeleidingsnoodzaak van cliënten met een structureel functionele beperking, van wie nog niet bekend is welk werk ze gaan doen. Doel van het project was een hulpmiddel te ontwikkelen ter ondersteuning van de professionele oordeelsvorming over de inhoud, omvang en duur van de begeleiding.

Meer informatie

Monitoring en evaluatie pilots ziektewet

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE de sectorpilots begeleiding ziektewet gemonitord en geevalueerd. De pilots vonden plaats in de sectoren vervoer, detailhandel en transport. Vanuit deze sectoren werden in totaal 210 mensen begeleid die ziek zijn na afloop van hun dienstverband: deze mensen werden bij wijze van experiment niet begeleid door UWV, maar door de sector waarin zij het laatst werkzaam waren.

Meer informatie

Onderzoek naar de werkwijze van Acture

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de Ziektewet-uitkering aan zieke flexwerkers (uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband) zelf te betalen en hun ziekteverzuim zelf te begeleiden in plaats van dit bij UWV onder te brengen. Bedrijven die het ZW-risico zelf dragen (zogeheten eigenrisicodragers), kunnen ervoor kiezen de begeleiding van het verzuim aan een private organisatie uit te besteden.

Meer informatie