Monitor economische ontwikkelingen in de culturele sector

Het ministerie van OCW wil in de periode 2013-2015 meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de culturele sector, met betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financiering. De economische situatie beïnvloedt mede het ondernemend vermogen en de verdiencapaciteit van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen.

In het onderzoek dient het verschil inzichtelijk te worden gemaakt tussen de effecten van de economische crisis enerzijds, en hervormingen van het cultuurbeleid anderzijds.

Om dit doel te bereiken, wordt in 2013, 2014 en 2015 een jaarlijkse monitor uitgevoerd, met als onderwerp de ontwikkelingen in het voorafgaande jaar. APE voert samen met Rebel en Kwink de monitor uit. De monitor dient zowel algemene sectorale ontwikkelingen inzichtelijk te maken, als ook inzicht te geven in trends in de culturele sector en bouwt voort op het onderzoek naar de effecten van de economische crisis op de cultuursector dat APE vorig jaar uitvoerde.

U vindt de rapportage van de eerste meting hier.