Toename bijstandsuitkeringen 2012

In 2012 is het aantal bijstandsuitkeringen met 2,9% gegroeid. Dit blijkt uit de recent door het CBS gepresenteerde WWB cijfers.

De WWB-ontwikkeling per gemeente vindt u in de APE Toolkit. Klik hier voor de demo en klik in het keuzemenu links op 'WWB top 10'.

Actueel

Effectevaluaties als kernactiviteit voor overheden en goede doelen

Uit de Private Sector Development beleidsdoorlichting van IOB, waar APE een bijdrage aan leverde, bl...

Lees meer

Projecten

Het vaste bedrag in het gemeentefonds en gemeentelijke herindeling

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft APE onderzoek ged...

Lees meer