Toename bijstandsuitkeringen 2012

In 2012 is het aantal bijstandsuitkeringen met 2,9% gegroeid. Dit blijkt uit de recent door het CBS gepresenteerde WWB cijfers.

De WWB-ontwikkeling per gemeente vindt u in de APE Toolkit. Klik hier voor de demo en klik in het keuzemenu links op 'WWB top 10'.

Actueel

Verkenning verdeelmodellen decentralisatie jeugd, Wmo en participatie

Het takenpakket van gemeenten wordt de komende jaren uitgebreid. Vanaf 2015 vinden drie grootschalig...

Lees meer

Projecten

Evaluatie van Export Coaching Programmes

Het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI), een agentschap van het ministe...

Lees meer