Actueel

 

Kick-off van het Management Development programma van de gemeente Helmond

vrijdag, 01 februari 2019

Op 31 januari was Daphne van Kleef te gast bij de gemeente Helmond. Als dagvoorzitter leidde zij de kick-off van het Management Development programma van deze gemeente in goede banen. Belangrijk want de manier waarop managers vorm geven aan leiderschap heeft een belangrijke impact op de organisatiecultuur- en prestaties. Het was een zeer waardevolle dag met mooie persoonlijke verhalen over leiderschapsontwikkeling, de droom van vertrekkend gemeentesecretaris Alwin ter Voert en een mooie lezing van Nienke Meijer over leiderschap in een veranderende samenleving.

Lees meer

2018: een jaar vol mooie cultuurprojecten!

dinsdag, 08 januari 2019

Het afgelopen jaar heeft APE diverse mooie projecten mogen uitvoeren binnen het domein cultuur. Een uitdagende en leuke ontwikkeling is dat wij in groeiende mate gevraagd werden om mixed-methods onderzoeken uit te voeren. Bij deze onderzoeken worden onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. De evaluatie van de meerjarige activiteitensubsidies, in opdracht van het Fonds Podiumkunsten, is hier een mooi voorbeeld van. Diverse onderzoeksmethoden kwamen hierin naar voren, zoals interviews, desk research, tekstmining, een webenquête en data-analyse. Een ander voorbeeld is het onderzoek naar de diversiteit van personeel en besturen van culturele instellingen, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor dit project zijn desk research, interviews en een webenquête ingezet.

Lees meer

Drie regiobijeenkomsten Frontin BUIG zeer geslaagd

maandag, 03 december 2018

Frontin BUIG heeft drie regiobijeenkomsten georganiseerd in Eindhoven, Den Haag en Zwolle.

Lees meer

Regiobijeenkomsten over de BUIG-verdeling 2019

dinsdag, 06 november 2018

Frontin BUIG organiseert drie regiobijeenkomsten om de uitkomsten van de BUIG-verdeling 2019 te bespreken.

Lees meer

Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

maandag, 29 oktober 2018

De Tweede Kamer heeft in februari 2014 de regering gevraagd onderzoek te doen naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie en de Kamer hierover drie jaar na inwerkingtreding van de Participatiewet te informeren. Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet (in januari 2015) bestaan de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie naast elkaar. Loondispensatie is beschikbaar voor mensen die zijn ingestroomd in de Wajong vóór 2015 en arbeidsvermogen hebben. Zij vallen onder de dienstverlening van het UWV. Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd en sindsdien geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig 100% van het WML kunnen verdienen dat voor hen het instrument loonkostensubsidie beschikbaar is.

Lees meer

Personele diversiteit gesubsidieerde cultuursector in beeld

vrijdag, 26 oktober 2018

In opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft APE onderzoek gedaan naar de diversiteit van besturen en personeel bij gesubsidieerde culturele instellingen. Het gaat hierbij om culturele instellingen die meerjarige financiering ontvangen via de basisinfrastructuur en de cultuurfondsen van het Rijk en gemeenten. Onderzocht is in hoeverre de personele samenstelling een afspiegeling is van de Nederlandse bevolking, wat betreft herkomst, sekse en leeftijd. Dit is ook onderzocht voor de adviescommissies van de Rijkscultuurfondsen, de Raad voor Cultuur en de fondsen en adviesraden van de vier grote gemeenten. Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks periodieke onderzoeken in opdracht van OCW. Het voorlaatste onderzoek naar diversiteit van personeel en bestuur van gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen dateert uit 2011. Dit was destijds een vervolgmeting van een onderzoek uit 2008.

Lees meer

Bijstandsbudgetten 2019

maandag, 08 oktober 2018

Na bekendmaking van de voorlopige bijstandsbudgetten 2019 heeft APE een eerste overzicht en analyse gemaakt van de belangrijkste verschuivingen voor gemeenten.

Lees meer

APE presenteert de handreiking onboarding gemeenten op het A+O fondsen festival

vrijdag, 05 oktober 2018

In samenwerking met de gemeente Helmond en Waterschap Hollandse Delta heeft APE de handreiking onboarding gemeenten ontwikkeld. Op het A+O fondsen festival presenteerden we de handreiking tijdens de workshop 'welkom onboard'

Lees meer

Nieuwe medewerker

woensdag, 03 oktober 2018

Per 1 oktober hebben wij een nieuwe medewerker mogen verwelkomen: Marilou Vlaanderen. Ze gaat aan de slag als junior kwantitatief onderzoeker. Na haar bachelor Economie aan de universiteit van Tilburg te hebben afgerond, heeft ze haar Master graad in Economic Development and Growth cum laude behaald aan de universiteit Carlos III in Madrid. Binnen APE zal Marilou het team versterken door zich vooral over kwantitatieve kant van onderzoek te ontfermen. Ze werkt momenteel mee aan een hands-on evaluatie, waar haar passie voor dynamische modellen goed van pas zal komen.

Lees meer

Ontwikkeling van partnerrelaties van gedetineerden tijdens en na detentie

vrijdag, 28 september 2018

In het Tijdschrift voor Criminologie is recentelijk een artikel verschenen van Anne Brons, in samenwerking met Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden) en Anja Dirkzwager (NSCR), over de ontwikkeling van de partnerrelaties van gedetineerden zowel tijdens als na detentie.

Lees meer