Actueel

 

Onderzoek APE naar knelpunten en successen banenafspraak in de overheidssector

dinsdag, 03 juli 2018

APE heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de knelpunten en mogelijkheden voor de overheid om de banenafspraak te realiseren.

Lees meer

APE-onderzoeken in het kader van de Wmo

vrijdag, 08 juni 2018

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Gemeenten bieden maatschappelijke ondersteuning in de vorm van verschillende voorzieningen.

Lees meer

Kom naar onze workshop op de Dag van het Evalueren!

donderdag, 21 september 2017

Op vrijdag 29 september verzorgen APE en MDF een interactieve workshop op de Dag van het Evalueren van Vice Versa. Aan de hand van onze evaluatie van het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaan we met het publiek in gesprek over de uitdagingen van evaluaties van private sector programma’s.

Lees meer

APE Public Economics wordt onderdeel van Significant

vrijdag, 15 september 2017

APE Public Economics B.V. wordt onderdeel van advies- en onderzoeksbureau Significant. Beide bureaus behoren tot de top van de Nederlandse onderzoeks- en adviesmarkt. Door de bundeling van krachten ontstaan schaalvoordelen die het mogelijk maken om opdrachtgevers in de volle breedte van het publieke domein te ondersteunen. APE is met ingang van heden een 100% dochter van Significant. APE blijft als zelfstandige werkmaatschappij actief en blijft gevestigd in Den Haag. De huidige partners Peter Wilms en Leo Aarts houden hun leidende rol. Philip de Jong zal met ingang van 2018 als associate partner aan APE zijn verbonden. Ruud Plu en Michiel Blom van Significant vormen samen met Leo Aarts de nieuwe directie van APE.

Lees meer

Gratis training voor handreiking begeleidingsnoodzaak!

donderdag, 29 juni 2017

APE en Coronel Instituut (AMC) zoeken arbeidsdeskundigen, jobcoaches, klantmanagers, consulenten en professionals van VSO en PrO, SW-bedrijven en andere organisaties voor deelname. Voorwaarde: in het huidige werk regelmatig moeten vaststellen van de begeleidingsnoodzaak tijdens het werk van mensen met structureel functionele beperkingen, op het moment dat die werkplek nog niet bekend is. Accreditatie wordt aangevraagd.

Lees meer

Meewerken aan ontwikkeling handreiking begeleidingsnoodzaak?

donderdag, 29 juni 2017

APE en Coronel Instituut (AMC) zoeken per direct arbeidsdeskundigen, jobcoaches, klantmanagers, consulenten en professionals van VSO en PrO, SW-bedrijven en andere organisaties voor deelname. Het is onderdeel van een UWV-subsidieonderzoek. Beperkte tijdsinvestering in de periode juli-september. Voorwaarde: in huidige werk regelmatig moeten vaststellen van de begeleidingsnoodzaak op het werk van mensen met structureel functionele beperkingen, op het moment dat die werkplek nog niet bekend is.

Lees meer

APE presenteert de Bijstand Top 10

donderdag, 22 juni 2017

Het aantal bijstandsontvangers in Nederland blijft maar stijgen. Dat de groei niet gelijkmatig is verdeeld blijkt ook nu weer uit een uitsplitsing van de cijfers over 2016 die het CBS eerder deze maand publiceerde.

Lees meer

Meta-analyse ondernemerschap BIS-aanvragen 2017-2020

woensdag, 07 juni 2017

APE heeft samen met PPMC de Raad voor Cultuur ondersteund bij het beoordelen van de subsidieaanvragen in het kader van de landelijke culturele Basisinfrastructuur (BIS). Per culturele instelling heeft APE een kwantitatieve analyse uitgevoerd van het ondernemerschap. In de meta-analyse zijn vervolgens overkoepelende analyses per sector uitgevoerd voor de culturele instellingen die zijn toegelaten tot de BIS 2017-2020. Ook zijn de prestaties op het gebied van ondernemerschap van deze BIS-instellingen vergeleken met de BIS-instellingen van 2013-2016.

Lees meer

APE rapport ‘evaluatie PSOM/PSI' aangeboden aan de tweede kamer

vrijdag, 31 maart 2017

APE heeft een evaluatie uitgevoerd van het Private Sector Investeringsprogramma (PSI, voorheen PSOM). Het rapport is 17 maart door Minister Ploumen van ontwikkelingssamenwerking aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor deze evaluatie werkte APE samen met MDF en Timpoc consultancy.

Lees meer

Dataverzameling G9-gemeenten, fondsen en OCW

dinsdag, 06 december 2016

In het datawarehouse van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden financiële en prestatiegegevens van gesubsidieerde culturele instellingen bijgehouden. Ook in 2016 heeft APE de dataverzameling gedaan om deze gegevens aan te vullen met cijfers over 2015. Hiervoor zijn gegevens van cultuurfondsen, de G9-gemeenten en OCW over gesubsidieerde instellingen verzameld en gecontroleerd. Deze gegevens zijn vervolgens toegevoegd aan het datawarehouse, welke het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder andere gebruikt als input voor Cultuur in Beeld.

Lees meer