Actueel

 

Gratis training voor handreiking begeleidingsnoodzaak!

donderdag, 29 juni 2017

APE en Coronel Instituut (AMC) zoeken arbeidsdeskundigen, jobcoaches, klantmanagers, consulenten en professionals van VSO en PrO, SW-bedrijven en andere organisaties voor deelname. Voorwaarde: in het huidige werk regelmatig moeten vaststellen van de begeleidingsnoodzaak tijdens het werk van mensen met structureel functionele beperkingen, op het moment dat die werkplek nog niet bekend is. Accreditatie wordt aangevraagd.

Lees meer

Meewerken aan ontwikkeling handreiking begeleidingsnoodzaak?

donderdag, 29 juni 2017

APE en Coronel Instituut (AMC) zoeken per direct arbeidsdeskundigen, jobcoaches, klantmanagers, consulenten en professionals van VSO en PrO, SW-bedrijven en andere organisaties voor deelname. Het is onderdeel van een UWV-subsidieonderzoek. Beperkte tijdsinvestering in de periode juli-september. Voorwaarde: in huidige werk regelmatig moeten vaststellen van de begeleidingsnoodzaak op het werk van mensen met structureel functionele beperkingen, op het moment dat die werkplek nog niet bekend is.

Lees meer

APE presenteert de Bijstand Top 10

donderdag, 22 juni 2017

Het aantal bijstandsontvangers in Nederland blijft maar stijgen. Dat de groei niet gelijkmatig is verdeeld blijkt ook nu weer uit een uitsplitsing van de cijfers over 2016 die het CBS eerder deze maand publiceerde.

Lees meer

Meta-analyse ondernemerschap BIS-aanvragen 2017-2020

woensdag, 07 juni 2017

APE heeft samen met PPMC de Raad voor Cultuur ondersteund bij het beoordelen van de subsidieaanvragen in het kader van de landelijke culturele Basisinfrastructuur (BIS). Per culturele instelling heeft APE een kwantitatieve analyse uitgevoerd van het ondernemerschap. In de meta-analyse zijn vervolgens overkoepelende analyses per sector uitgevoerd voor de culturele instellingen die zijn toegelaten tot de BIS 2017-2020. Ook zijn de prestaties op het gebied van ondernemerschap van deze BIS-instellingen vergeleken met de BIS-instellingen van 2013-2016.

Lees meer

APE rapport ‘evaluatie PSOM/PSI' aangeboden aan de tweede kamer

vrijdag, 31 maart 2017

APE heeft een evaluatie uitgevoerd van het Private Sector Investeringsprogramma (PSI, voorheen PSOM). Het rapport is 17 maart door Minister Ploumen van ontwikkelingssamenwerking aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor deze evaluatie werkte APE samen met MDF en Timpoc consultancy.

Lees meer

Dataverzameling G9-gemeenten, fondsen en OCW

dinsdag, 06 december 2016

In het datawarehouse van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden financiële en prestatiegegevens van gesubsidieerde culturele instellingen bijgehouden. Ook in 2016 heeft APE de dataverzameling gedaan om deze gegevens aan te vullen met cijfers over 2015. Hiervoor zijn gegevens van cultuurfondsen, de G9-gemeenten en OCW over gesubsidieerde instellingen verzameld en gecontroleerd. Deze gegevens zijn vervolgens toegevoegd aan het datawarehouse, welke het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder andere gebruikt als input voor Cultuur in Beeld.

Lees meer

Frontin Buig: de nieuwe webapplicatie van APE en Frontin PAUW

maandag, 05 december 2016

Gemeenten verstrekken bijstandsuitkeringen aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Voor de bekostiging van die inkomensvoorzieningen ontvangen de gemeenten van de rijksoverheid de zogenoemde Buig budgetten.

Lees meer

Divosa en APE aan het woord over de nieuwe Buig-budgetten 2017

dinsdag, 25 oktober 2016

Divosa organiseerde in oktober twee bijeenkomsten waarbij aandacht werd besteed aan nieuws uit de Rijksbegroting en de Buig-budgetten 2017.

Lees meer

APE berekent economische effecten van thuisadministratie

vrijdag, 14 oktober 2016

Thuisadministratie betekent ondersteuning van een hulpvrager door een vrijwilliger bij het ordenen en op orde houden van de financiële administratie. Het doel van thuisadministratie is bijdragen aan financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van (grotere) financiële problemen. Het inzetten van geschoolde vrijwilligers is niet gratis. Daar staat tegenover dat de baten voor gemeenten, crediteuren en de bredere maatschappij dubbel zo hoog zijn. Elke extra euro investering in thuisadministratie levert het dubbele op.

Lees meer

APE onderzoekt de gevolgen van aangepast verdeelmodel BUIG

donderdag, 06 oktober 2016

Naar aanleiding van de bekendmaking van de definitieve BUIG-budgetten 2016 en de voorlopige BUIG-budgetten 2017 heeft APE een eerste analyse naar de gevolgen voor gemeenten uitgevoerd. Heeft het aangepaste verdeelmodel voor de BUIG geleid tot een betere aansluiting met de lasten? Welke gemeenten gaan er in 2017 op vooruit en welke op achteruit?

Lees meer