Actueel

 

Optreden APE op Eurosonic Noorderslag

donderdag, 22 januari 2015

Op vrijdag 16 januari hield Gwen Teesing, samen met André Nuchelmans (Boekmanstichting) en Arne Dee (VNPF) een presentatie ‘Poppodia in cijfers’ bij Eurosonic Noorderslag. Eurosonic Noorderslag (The European Music Conference and Showcase Festival) is een muziekconferentie en showcase festival voor en over Europese popmuziek dat jaarlijks vier dagen lang in januari in de Nederlandse stad Groningen plaatsvindt.

Lees meer

Nieuwe associate partner verbonden aan APE

woensdag, 01 oktober 2014

Met ingang van 1 oktober 2014 is Wim Groot als associate partner aan APE verbonden.

Lees meer

De bijstand blijft maar stijgen

woensdag, 03 september 2014

In het tweede kwartaal van dit jaar is de bijstand met 2% gestegen, zo maakte het CBS vorige week bekend. De groei, die is begonnen in 2009, duurt nu dus al 22 kwartalen!

Lees meer

Effectevaluaties als kernactiviteit voor overheden en goede doelen

maandag, 05 mei 2014

Uit de Private Sector Development beleidsdoorlichting van IOB, waar APE een bijdrage aan leverde, blijkt dat evaluaties weinig informatie opleveren over effectiviteit. Een mogelijke oplossing is dat overheid en goede doelen de effectevaluaties meer gaan zien als kernactiviteit.

Lees meer

Verkenning verdeelmodellen decentralisatie jeugd, Wmo en participatie

dinsdag, 15 april 2014

Het takenpakket van gemeenten wordt de komende jaren uitgebreid. Vanaf 2015 vinden drie grootschalige decentralisaties plaats op de domeinen van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo/AWBZ) en participatie. In opdracht van de provincie Limburg deed APE een verkennende studie naar de modellen die de verdeling van middelen over gemeenten vaststellen.

Lees meer

De Staat van Cultuur en de Cultuurindex Nederland

maandag, 23 december 2013

Op 9 december 2013 presenteerden de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de Cultuurindex Nederland en de publicatie De Staat van Cultuur tijdens de gelijknamige conferentie in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.

Lees meer

Publicatie eindrapport 'Evaluatie Duurzame Biomassa Mondiaal'

woensdag, 11 december 2013

APE heeft in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken een evaluatie uitgevoerd van het beleidsprogramma 'Duurzame Biomassa Mondiaal' (DBM).

Lees meer

Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en WW (TAW)

woensdag, 04 december 2013

Dinsdag 26 november jl. vond bij de start van het SER adviestraject ‘Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en WW (TAW)’ een deskundigenbijeenkomst plaats.

Lees meer

De uitzendkracht en de WIA

dinsdag, 19 november 2013

In de eerste helft van 2011 was 6% van de personen die een WIA aan-vraag doorzetten uitzendkracht. Op zich is het aandeel van uitzendkrachten in het totaal aan WIA aanvragers dus niet groot. Wel is dit aandeel meer dan twee keer zo groot als hun aandeel in het WIA-verzekerde deel van de beroepsbevolking. Uitzendkrachten hebben dus een relatief grote kans om bij de poort van de WIA terecht te komen.

Lees meer

“Is de WIA een mirakel?”

dinsdag, 05 november 2013

Onder die titel sprak Philip de Jong op 1 november jl. het Nationale Arbeidsrechtcongres toe. Het thema van het congres was “De zieke werknemer in beweging”.

Lees meer