Actueel

 

Verkenning verdeelmodellen decentralisatie jeugd, Wmo en participatie

dinsdag, 15 april 2014

Het takenpakket van gemeenten wordt de komende jaren uitgebreid. Vanaf 2015 vinden drie grootschalige decentralisaties plaats op de domeinen van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo/AWBZ) en participatie. In opdracht van de provincie Limburg deed APE een verkennende studie naar de modellen die de verdeling van middelen over gemeenten vaststellen.

Lees meer

De Staat van Cultuur en de Cultuurindex Nederland

maandag, 23 december 2013

Op 9 december 2013 presenteerden de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de Cultuurindex Nederland en de publicatie De Staat van Cultuur tijdens de gelijknamige conferentie in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.

Lees meer

Publicatie eindrapport 'Evaluatie Duurzame Biomassa Mondiaal'

woensdag, 11 december 2013

APE heeft in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken een evaluatie uitgevoerd van het beleidsprogramma 'Duurzame Biomassa Mondiaal' (DBM).

Lees meer

Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en WW (TAW)

woensdag, 04 december 2013

Dinsdag 26 november jl. vond bij de start van het SER adviestraject ‘Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en WW (TAW)’ een deskundigenbijeenkomst plaats.

Lees meer

De uitzendkracht en de WIA

dinsdag, 19 november 2013

In de eerste helft van 2011 was 6% van de personen die een WIA aan-vraag doorzetten uitzendkracht. Op zich is het aandeel van uitzendkrachten in het totaal aan WIA aanvragers dus niet groot. Wel is dit aandeel meer dan twee keer zo groot als hun aandeel in het WIA-verzekerde deel van de beroepsbevolking. Uitzendkrachten hebben dus een relatief grote kans om bij de poort van de WIA terecht te komen.

Lees meer

“Is de WIA een mirakel?”

dinsdag, 05 november 2013

Onder die titel sprak Philip de Jong op 1 november jl. het Nationale Arbeidsrechtcongres toe. Het thema van het congres was “De zieke werknemer in beweging”.

Lees meer

Eindrapport 'Uitvoeringsanalyses in de justitiële keten'

dinsdag, 29 oktober 2013

Binnen de verschillende directies van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden diverse typen uitvoeringsanalyses toegepast. Om meer zicht te krijgen op de verschillende vormen van uitvoeringsanalyses heeft het WODC APE opdracht gegeven om deze onderzoeken te inventariseren en analyseren. Het onderzoek bestond uit een inventarisatie en een verdieping. In de inventarisatiefase zijn de verrichte uitvoeringsanalyses bij verschillende directies en uitvoeringsorganisaties opgevraagd. De geïnventariseerde rapportages zijn verwerkt in een ordeningskader v waarin ze op een aantal kenmerken zijn geanalyseerd. Op basis van deze inventarisatie zijn de drie meest voorkomende onderzoeksvormen geselecteerd voor de verdieping.

Lees meer

Presentatie op OECD-Congres te Parijs

maandag, 21 oktober 2013

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft APE het Innovatie- en Uitdagerskrediet geëvalueerd.

Lees meer

Presentatie APE op symposium Nederlandse Veiligheidsbranche

donderdag, 10 oktober 2013

Op vrijdag 11 oktober 2013 organiseert de Nederlandse Veiligheidsbranche (NV, de brancheorganisatie voor bedrijven in de veiligheidsbranche) een symposium in Den Haag.

Lees meer

Eindrapport 'Bedrijfsbrandweer op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio's'

dinsdag, 17 september 2013

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft APE, in samenwerking met Crisisplan BV, een onderzoek uitgevoerd naar de “Bedrijfsbrandweer op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s.

Lees meer