Actueel

 

Eindrapport 'Uitvoeringsanalyses in de justitiële keten'

dinsdag, 29 oktober 2013

Binnen de verschillende directies van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden diverse typen uitvoeringsanalyses toegepast. Om meer zicht te krijgen op de verschillende vormen van uitvoeringsanalyses heeft het WODC APE opdracht gegeven om deze onderzoeken te inventariseren en analyseren. Het onderzoek bestond uit een inventarisatie en een verdieping. In de inventarisatiefase zijn de verrichte uitvoeringsanalyses bij verschillende directies en uitvoeringsorganisaties opgevraagd. De geïnventariseerde rapportages zijn verwerkt in een ordeningskader v waarin ze op een aantal kenmerken zijn geanalyseerd. Op basis van deze inventarisatie zijn de drie meest voorkomende onderzoeksvormen geselecteerd voor de verdieping.

Lees meer

Presentatie op OECD-Congres te Parijs

maandag, 21 oktober 2013

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft APE het Innovatie- en Uitdagerskrediet geëvalueerd.

Lees meer

Presentatie APE op symposium Nederlandse Veiligheidsbranche

donderdag, 10 oktober 2013

Op vrijdag 11 oktober 2013 organiseert de Nederlandse Veiligheidsbranche (NV, de brancheorganisatie voor bedrijven in de veiligheidsbranche) een symposium in Den Haag.

Lees meer

Eindrapport 'Bedrijfsbrandweer op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio's'

dinsdag, 17 september 2013

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft APE, in samenwerking met Crisisplan BV, een onderzoek uitgevoerd naar de “Bedrijfsbrandweer op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s.

Lees meer

Eindrapport evaluatie Innovatiekrediet en Uitdagerskrediet

maandag, 26 augustus 2013

APE heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzocht of het innovatiekrediet innovatie bevordert.

Lees meer

De WWB Toolkit is vernieuwd

woensdag, 21 augustus 2013

Met ingang van verslagjaar 2013 heeft het CBS haar publicaties over bijstandsuitkeringenstatistiek veranderd. De focus is verlegd van cijfers over uitkeringen naar cijfers over personen met een uitkering. Daarbij wordt bij een uitkering aan een paar zowel de aanvrager als de partner geteld.

Lees meer

Tussenrapport: De weg naar de WIA - tweede cohort

dinsdag, 20 augustus 2013

AStri en APE werken in opdracht van UWV gezamenlijk aan een onderzoek naar de groei van WIA-aanvragen.

Lees meer

Toename bijstandsuitkeringen 2012

dinsdag, 05 maart 2013

In 2012 is het aantal bijstandsuitkeringen met 2,9% gegroeid. Dit blijkt uit de recent door het CBS gepresenteerde WWB cijfers.

Lees meer

APE op Noorderslag

donderdag, 17 januari 2013

Afgelopen weekend gaf APE-partner Rene Goudriaan, samen met de Vereniging Nederlandse Pop Podia en Festivals (VNPF) een presentatie over de effecten van de economische crisis op poppodia en de rest van de cultuursector.

Lees meer