Actueel

Frontin Buig: de nieuwe webapplicatie van APE en Frontin PAUW

maandag, 05 december 2016

Gemeenten verstrekken bijstandsuitkeringen aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Voor de bekostiging van die inkomensvoorzieningen ontvangen de gemeenten van de rijksoverheid de zogenoemde Buig budgetten.

Samen met Frontin PAUW heeft APE een handige webapplicatie ontwikkeld waarmee gemeenten snel en accuraat de ontwikkeling van hun BUIG-budgetten in beeld kunnen brengen. Frontin Buig gebruikers hebben met een druk op de knop toegang tot:

  • Een interactief overzicht per budgetbeschikking;
  • Overzichtelijke analyses van budgetmutaties: waarom is het budget veranderd? Bijvoorbeeld mutaties in macrobudget, historisch aandeel, huishoudsamenstelling, bijstandskans en normbedragen;
  • Monitoring: hoe verhouden de objectief geschatte bijstandsaantallen zich tot de realisatie (per huishoudtype)?;
  • Meerjarige prognoses Buig budget met periodieke updates; 
  • Meerjarige prognoses Buig lasten met periodieke updates;
  • Een rapportage op maat ten behoeve van de dienstleiding, bestuur en gemeenteraad.

Voor meer informatie over de applicatie bekijkt u de factsheet. Of neem vrijblijvend contact met ons op voor een demonstratie op locatie en een gratis proefabonnement via info@frontinbuig.nl.

terug naar overzicht