Actueel

APE Public Economics wordt onderdeel van Significant

vrijdag, 15 september 2017

APE Public Economics B.V. wordt onderdeel van advies- en onderzoeksbureau Significant. Beide bureaus behoren tot de top van de Nederlandse onderzoeks- en adviesmarkt. Door de bundeling van krachten ontstaan schaalvoordelen die het mogelijk maken om opdrachtgevers in de volle breedte van het publieke domein te ondersteunen. APE is met ingang van heden een 100% dochter van Significant. APE blijft als zelfstandige werkmaatschappij actief en blijft gevestigd in Den Haag. De huidige partners Peter Wilms en Leo Aarts houden hun leidende rol. Philip de Jong zal met ingang van 2018 als associate partner aan APE zijn verbonden. Ruud Plu en Michiel Blom van Significant vormen samen met Leo Aarts de nieuwe directie van APE.


De hechte samenwerking met Significant - operationeel en inhoudelijk - biedt APE volop mogelijkheden haar werkgebied uit te breiden en de bestaande klantenkring beter te bedienen. Leo Aarts van APE: “Wij zien de overname als een waarborg voor continuďteit en een stevige basis voor verdere groei.”


Met de overname van APE verbreedt Significant haar inhoudelijke expertise en netwerk in de maatschappelijke domeinen sociale zekerheid en participatie, openbaar bestuur, onderwijs en cultuur, en internationale samenwerking. Daarnaast biedt APE aanvullende econometrische en financieel-economische expertise. “Zowel de adviespraktijk van Significant als onze onderzoeks- & data-analysepraktijk wordt door de overname versterkt”, aldus Ruud Plu van Significant.


Met de nieuwe schaalgrootte en hun complementaire expertise kunnen APE en Significant opdrachtgevers met een breed palet aan diensten ondersteunen bij domeinspecifieke en domeinoverstijgende vraagstukken in het publieke domein.


APE Public Economics is met 15 professionals gespecialiseerd in beleidsvraagstukken in de publieke sector. APE is actief op terreinen als zorg, werk en inkomen, openbare financiën, buitenlandse zaken, sociaal domein, onderwijs en cultuur, justitie en openbaar bestuur. Op deze terreinen voert zij onderzoek uit naar effecten van beleid op landelijk niveau en op organisatieniveau. Zij maakt hierbij gebruik van geavanceerde econometrische modellen en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast participeert APE in Frontin Buig, een joint venture van APE en Frontin PAUW die gemeenten online ondersteunt bij de business control op het sociaal domein.


Significant richt zich met 40 professionals op vraagstukken die spelen in de zorg, het sociaal domein, veiligheid en justitie, en rond mobiliteit. Significant voert kwalitatief en kwantitatief onderzoek en impactanalyses uit, en richt zich ook op advies- en implementatievraagstukken rondom samenwerking, opdrachtgeverschap, bekostiging en organisatie-ontwikkeling. Het label Significant Data Analytics richt zich op grootschalige, complexe data-analyse en business intelligence. Onder het label Significant Anders Kijken ondersteunt Significant organisaties en professionals die domeinoverstijgend werken aan ‘taaie’ vraagstukken rondom kwetsbare personen.


Daarnaast is Significant met nog eens 40 professionals actief op het gebied van inkoop- en aanbestedingsvraagstukken, strategische samenwerking en bedrijfsvoering. Inkopenvoor, ook een 100% dochter van Significant, richt zich specifiek op inkoopdienstverlening in het publieke en private domein. Het eigendom van Significant is in handen van 7 partners.


-------------------------------


Voor nadere informatie:


• Ruud Plu, ruud.plu@significant.nl, 06-22420101

• Leo Aarts, l.aarts@ape.nl, 06-55341135


terug naar overzicht