Actueel

Onderzoek APE naar knelpunten en successen banenafspraak in de overheidssector

dinsdag, 03 juli 2018

APE heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de knelpunten en mogelijkheden voor de overheid om de banenafspraak te realiseren.

Het onderzoeksrapport is op 2 juli door staatssecretaris Van Ark, als bijlage bij een kamerbrief, aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. De afspraak stelt dat overheidswerkgevers 25.000 banen voor arbeidsbeperkten realiseren vóór 2024 en de marktsector 100.000 banen vóór 2026. De overheidswerkgevers hebben de tussentijdse doelstelling niet behaald, waardoor de quotumregeling per 2018 voor de overheidssector in werking is getreden.

Het onderzoek heeft tot doel een breed inzicht te creëren in de knelpunten, successen en verdere mogelijkheden voor het realiseren van de banenafspraak. De focus ligt daarbij op de overheidssectoren Rijk, decentrale overheden, onderwijs (MBO en hoger onderwijs) en de universitair medisch centra (UMC’s). De knelpunten en succesfactoren worden uiteen gezet aan de hand van drie verschillende stappen: het organiseren van werk, de matching van kandidaten en het werken met iemand uit de doelgroep. Het rapport sluit af met specifieke aanbevelingen aan de betrokken ministeries, arbeidsmarktregio’s en individuele overheidswerkgevers om de banenafspraak tot een succes te maken.

Het gehele rapport kunt u hier lezen. De brief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer is hier terug te lezen.

terug naar overzicht