Actueel

Regiobijeenkomsten over de BUIG-verdeling 2019

dinsdag, 06 november 2018

Frontin BUIG organiseert drie regiobijeenkomsten om de uitkomsten van de BUIG-verdeling 2019 te bespreken.

De regiobijeenkomsten bestaan uit twee delen:

  • Een analyse van de uitkomsten van de BUIG-verdeling 2019. 
  • Een presentatie van de nieuwe release van de Frontin BUIG-applicatie.

Op de bijeenkomsten is volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen te delen.

BUIG-verdeling 2019
Jaarlijks kijken gemeenten met veel spanning uit naar de bekendmaking van de definitieve budgetten en vooral van de voorlopige BUIG-budgetten. Budgetten veranderen door bijvoorbeeld aanpassingen van het macrobudget, veranderingen in de historische uitgaven en het bijwerken van de peildatum van het objectief budget. Voor het budget 2019 is daarnaast ook een prijscomponent aan het objectief model toegevoegd. Deze component houdt rekening met objectieve verschillen in de gemiddelde uitgekeerde bedragen tussen gemeenten. In de presentatie analyseren we de nieuwe verdeling voor 2019. Hebben de modelaanpassingen geleid tot een betere aansluiting tussen budgetten en de lasten? Welke gemeenten gaan erop vooruit, welke gaan erop achteruit, en waarom? Wat is het effect van de invoering van de prijscomponent in het model? Deze en andere vragen komen aan de orde. De analyse wordt toegespitst op de regio.

Nieuwe release Frontin BUIG
Op de regiodagen presenteren we ook de nieuwe features van onze applicatie Frontin BUIG en laten we zien hoe de gebruiker hieruit de relevante beleidsinformatie kan halen.

Data en locaties
donderdag 8 november, Eindhoven, Pullman Hotel, Vestdijk 47
dinsdag 13 november, Den Haag, New Babylon, Anna van Buerenplein 41a
donderdag 15 november, Zwolle, Nieuwe Buiten sociŽteit, Stationsplein 1

Programma
14:00 inloop
14:30 welkom Dirk Jans
14:35 presentatie en discussie BUIG 2019 Leo Aarts
15:45 pauze
16:00 presentatie nieuwe release Frontin BUIG Johan Vonk en Leonie Gercama
16:30 afsluiting Dirk Jans

Belangstelling? Aanmelden kan nog steeds! Mail naar s.bouman@frontinbuig.nl 

terug naar overzicht