Actueel

2018: een jaar vol mooie cultuurprojecten!

dinsdag, 08 januari 2019

Het afgelopen jaar heeft APE diverse mooie projecten mogen uitvoeren binnen het domein cultuur. Een uitdagende en leuke ontwikkeling is dat wij in groeiende mate gevraagd werden om mixed-methods onderzoeken uit te voeren. Bij deze onderzoeken worden onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. De evaluatie van de meerjarige activiteitensubsidies, in opdracht van het Fonds Podiumkunsten, is hier een mooi voorbeeld van. Diverse onderzoeksmethoden kwamen hierin naar voren, zoals interviews, desk research, tekstmining, een webenquête en data-analyse. Een ander voorbeeld is het onderzoek naar de diversiteit van personeel en besturen van culturele instellingen, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor dit project zijn desk research, interviews en een webenquête ingezet.

Naast verschillende mixed-methods onderzoeken hebben we ook weer een aantal interessante herhaalopdrachten mogen doen voor tevreden opdrachtgevers. Voorbeelden hiervan zijn het in kaart brengen van de economische ontwikkelingen in de sectoren podiumkunsten en beeldende kunst voor het Ministerie van OCW en het evalueren van de financiële stabiliteit van POM-aanvragers (aanvragers van de status ‘professionele organisatie voor monumentenbehoud’) voor de Raad voor Cultuur.

We kijken tevreden terug op de cultuurprojecten uit 2018 en zien ernaar uit ook in dit nieuwe jaar weer mooie opdrachten binnen het domein cultuur te mogen doen!

terug naar overzicht