Actueel

De WWB Toolkit is vernieuwd

woensdag, 21 augustus 2013

Met ingang van verslagjaar 2013 heeft het CBS haar publicaties over bijstandsuitkeringenstatistiek veranderd. De focus is verlegd van cijfers over uitkeringen naar cijfers over personen met een uitkering. Daarbij wordt bij een uitkering aan een paar zowel de aanvrager als de partner geteld.

Klik hier voor meer informatie over deze veranderingen.

De veranderingen hebben de volgende gevolgen voor de WWB Toolkit:

  • Voorheen berekende het CBS het aantal WWB-uitkeringen op basis van de zogenoemde registratiebasis. Dit hield in dat de WWB-cijfers over een bepaalde maand werden afgeleid van de gemeentelijke registers over die maand. Vanaf verslagjaar 2013 berekent CBS de cijfers volgens de zogenoemde transactiebasis: de cijfers worden nog steeds afgeleid uit de gemeentelijke registers, maar er wordt rekening gehouden met het aantal maanden dat een uitkering niet is uitbetaald.

  • De cijfers op transactiebasis zijn vanaf 2011 op Statline beschikbaar. De Toolkit bevat daarom alleen nog cijfers vanaf het jaar 2011. U kunt de oude cijferreeks (CBS cijfers op transactiebasis 2004 t/m 2012) nog wel altijd raadplegen in het toolkitarchief. Klik hier om dit archief te bereiken.

  • Het CBS publiceert geen uitsplitsing van het aantal WWB uitkeringen naar leeftijdsklassen meer. Deze uitsplitsing staat daarom voorlopig niet meer in de Toolkit. We zijn met het CBS in overleg om na te gaan of deze cijfers voor de Toolkit kunnen worden aangeleverd. U kunt de uitsplitsing naar leeftijdsklassen voor de jaren 2004 t/m 2012 nog wel raadplegen in het toolkitarchief.

  • De Toolkit bevat zowel cijfers over het aantal uitkeringen als over het aantal personen met een uitkering. Op dit moment (21 augustus) heeft CBS nog geen cijfers over personen gepubliceerd. Deze kunnen we dus nog niet laten zien in de Toolkit. Daarom blijft het scherm nu nog leeg als u de ‘teleenheid personen’ selecteert. CBS kan nu niet zeggen wanneer de eerste cijfers over de ontwikkeling van het aantal personen met een uitkering worden gepubliceerd.

  • Het CBS is van plan om de vertraging in de publicatie van de cijfers te beperken tot twee maanden na de verslagmaand. Dat zullen steeds voorlopige cijfers zijn. Een maand later komt het CBS dan met de definitieve cijfers. Wij streven ernaar nieuwe CBS cijfers steeds binnen een week na de publicatie op StatLine in de Toolkit te verwerken.

  • Momenteel (21 augustus) staan de cijfers over het aantal uitkeringen t/m verslagmaand maart 2013 in de Toolkit. CBS verwacht de cijfers t/m april 2013 eind augustus te publiceren. Op dit moment is niet bekend wanneer CBS in het aangekondigde ritme cijfers gaat publiceren.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen/opmerkingen over de Toolkit kunt u altijd contact met ons opnemen (via tel. 070 – 311 48 55, vragen naar Rafiq Friperson of Stefanie Bouman of via mail toolkit@ape.nl)

terug naar overzicht