Actueel

Over de grenzen van de risicoverevening

dinsdag, 29 maart 2016

Het Ministerie van VWS heeft een aantal partijen, waaronder APE, gevraagd om een position paper op te stellen over de toekomst van de risicoverevening. Tijdens een symposium op 31 maart is APE uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie over de toekomst van de risicoverevening. APE ziet de risicoverevening als cruciaal element om solidariteit te borgen, maar dit staat ons inziens wel op gespannen voet met verhogen van doelmatigheid in de zorg. Eén instrument kan moeilijk twee tegengestelde doelen dienen…

terug naar overzicht