Actueel

Wetenschap en patiënten ontmoeten elkaar in een inspirerende workshop

dinsdag, 26 april 2016

Tijdens deze workshop hebben wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun ervaringen gedeeld om het patiëntperspectief sterker te verankeren in weten-schappelijk onderzoek. Deze workshop was de kick-off van een onderzoek naar het effect van de inzet van het patiëntenpanel bij de beoordeling van subsidieaanvragen. APE voert dit onderzoek uit in opdracht van ZonMw en haar samenwerkings-partner NPCF. APE gebruikt hiervoor een kwalitatieve beleidsevaluatiemethode die internationaal beproefd, maar nog weinig bekend is in de medische wetenschap. Nederland behoort tot de koplopers met de inzet van een patiëntenpanel bij de beoordeling van de relevantie van wetenschappelijk onderzoek.

terug naar overzicht