Actueel

APE onderzoekt effecten van Nederlands voedselzekerheidsbeleid

maandag, 09 mei 2016

In opdracht van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt APE aan een grootschalige evaluatie van de effecten van het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid in Bangladesh. Onderdeel van dit project is een huis-aan-huis enquête in Bangladesh onder begunstigden van twee specifieke projecten en onder gematchte controlegroepen. In april 2016 heeft de tweede meting van deze huis-aan-huis enquête in Bangladesh plaatsgevonden. Deze gegevens kunnen worden vergeleken met de nulmeting van dezelfde huishoudens. Deze zomer zal APE d.m.v. econometrische analyses de netto effectiviteit van deze twee voedselzekerheidsprojecten onderzoeken.

terug naar overzicht