Actueel

APE berekent economische effecten van thuisadministratie

vrijdag, 14 oktober 2016

Thuisadministratie betekent ondersteuning van een hulpvrager door een vrijwilliger bij het ordenen en op orde houden van de financiële administratie. Het doel van thuisadministratie is bijdragen aan financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van (grotere) financiële problemen. Het inzetten van geschoolde vrijwilligers is niet gratis. Daar staat tegenover dat de baten voor gemeenten, crediteuren en de bredere maatschappij dubbel zo hoog zijn. Elke extra euro investering in thuisadministratie levert het dubbele op.

Dit blijkt uit het rapport ‘Economische effecten van thuisadministratie’ van APE Public Economics (APE) en het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), dat 14 oktober 2016 is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst in verband met 10 jaar LSTA. Voor het eerst ontstaat hiermee overkoepelend inzicht in de financiële waarde van thuisadministratie voor gemeenten, crediteuren en de bredere maatschappij. De bevindingen uit het rapport kunnen in de lokale praktijk getoetst en geanalyseerd worden, met behulp van een rekentool.

Thuisadministratievrijwilligers zetten zich in voor mensen met administratieve en/of financiële problemen. Zij hebben geen, lichte of zware problematische schulden. In 2015 hebben naar schatting 36.000 cliënten ondersteuning gekregen van een thuisadministratievrijwilliger. Lokale organisaties maken kosten voor coördinatie en begeleiding van een beroepskracht, scholing van vrijwilligers, VOG’s en vrijwilligersonkosten. De kosten van thuisadministratie geaggregeerd voor heel Nederland zijn berekend op € 30,6 miljoen in 2015.

Op basis van het bereik, kosten en effectiviteit zijn de kosten en baten van thuisadministratie berekend. Tegenover een investering van € 30,6 miljoen staan € 60,7 miljoen gerealiseerde baten. Deze baten slaan voor 50% neer bij gemeenten, door kostenbesparing op onder andere bijstandsuitkeringen en re-integratietrajecten. 15% van de baten komt crediteuren ten goede; banken en creditcardmaatschappijen, woningbouwcorporaties, energiebedrijven en andere crediteuren, als postorderbedrijven en familie en vrienden. 35% slaat neer op de bredere maatschappij, door dat door thuisadministratie bijdragen aan het BBP en het tegengaan van ziekteverzuim worden geleverd. Zo levert elke euro extra investering in thuisadministratie € 1,98 op.

Het rapport (incl. handleiding voor de rekentool) en bijbehorende rekentool zijn toegankelijk via de links in de tekst hierboven. Neem voor meer informatie contact op met Stefan van der Veen: 070 311 48 55 of stuur een e-mail.

terug naar overzicht