Actueel

Meer werkhervatting na ziekteverzuim

donderdag, 10 september 2009

De mate waarin mensen na 12 maanden ziekteverzuim weer aan het werk gaan, is met 40% toegenomen tussen 2003 en 2008.

Dit staat in een paper dat APE en AStri publiceerden in het kader van het onderzoek De weg naar de WIA. Deze toename is toe te schrijven aan een effectievere begeleiding door werkgever en bedrijfsarts en aan de verlenging van de wachttijd voor toelating tot de WIA van een naar twee jaar (het wegvallen van de "WAO-muur" bij 12-maandsziekte).

U kunt het volledige paper downloaden via deze pagina.

terug naar overzicht