Internationale samenwerking


Evaluaties zijn een belangrijk instrument om effectiviteit en efficiëntie van ontwikkelingsprogramma’s te vergroten. APE heeft ruime ervaring met een grote variatie aan hoogwaardige evaluaties, van uitgebreide, (semi-)experimentele impactevaluaties tot aan procesevaluaties. APE heeft de expertise in huis om evaluaties zowel met een puur kwantitatieve of kwalitatieve aanpak als met een mixed methods approach te benaderen.

Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking richt zich op een aantal belangrijke onderwerpen: veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Door het uitvoeren van evaluatieonderzoek is APE bekend met al deze onderwerpen. Private sector ontwikkeling en publiek private partnerschappen zijn eveneens thema’s waar APE ruime kennis van heeft.

APE werkt in het domein internationale samenwerking samen met een uitgebreid netwerk van internationale en lokale consultants. Zo voert APE projecten uit samen met MDF, AidEnvironment, UNESCO-IHE, BRAC-IGS en Timpoc consultancy. Samen met MDF vormt APE een consortium binnen de raamovereenkomst ‘establishing impact’ van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Internationale samenwerking
  • Evaluatie consulaire dienstverlening

    De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) evalueert de consulaire dienstverlening en regulering personenverkeer over de periode 2011 – 2016. Lees meer...

  • Evaluatie Private Sector Investeringsprogramma

    APE heeft een evaluatie uitgevoerd van het Private Sector Investeringsprogramma (PSI, voorheen PSOM). Het rapport is 17 maart door Minister Ploumen van ontwikkelingssamenwerking aa... Lees meer...

J.M. Vonk, MSc
J.M. Vonk, MSc
Het evalueren van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten is belangrijk. Niet al-leen om ons ervan te kunnen vergewissen dat middelen op rechtmatige wijze besteed worden, maar ook om inzicht te krijgen in de relevantie en effectiviteit van interventies om ontwikkelingsdoelen te bereiken. Voor een efficiënte allocatie van ontwikkelingsgeld is het van belang om weloverwegen keuzes te maken met betrekking tot de inzet van middelen en de verwachte baten. Dit is in ontwikkelingssamenwerkingsbeleid des te belangijker, omdat het gaat om interventies in andere landen.