Sociale zekerheid


Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland is continu in beweging. Sociale zekerheid raakt burgers op zowel sociaal als economisch vlak. APE is nauw betrok-ken bij onderzoeken binnen dit domein. Of het nu gaat om de WIA (IVA, WGA 80-100, WGA35-80, 35-minners), Ziektewet, Werkloosheidswet of Participatiewet (voorheen WWB), de expertise is aanwezig.

Onderzoekers van APE hebben ruime kennis van het stelsel van sociale zekerheid, de effecten van loondoorbetaling en de risico’s voor de uitvoerende organisaties. Ook heeft APE kennis van de positie van professionals, de inzet van instrumenten als no-riskpolis of proefplaatsing, de beleving van cliënten en de inkomenseffecten voor betrokken populaties.

Met die kennis ontwikkelt APE producten die relevant zijn voor praktijk en wetenschap. De monitor ‘De weg naar de WIA’ onder langdurige zieke werknemers en vangnetters bracht ontwikkelingen in beeld. Instrumenten die APE voor gemeenten ontwikkelt ondersteunen bij uitvoeringstaken in het kader van de Participatiewet. Meer hierover is te lezen onder het thema instrumentontwikkeling.

Arbeidsparticipatie en inzetbaarheid


Het bevorderen van arbeidsparticipatie en inzetbaarheid (employability) is een uitdaging voor veel organisaties. Onderzoekers van APE denken graag mee vanuit inhoudelijke betrokkenheid.

Zo hebben we interventies in loopbaanontwikkeling geëvalueerd en hun effectiviteit in beeld gebracht. Ook het ontwikkelen van een kosten/batentool, het inzichtelijk maken van overwegingen van werkgevers of het versterken van de professionaliteit van uitvoeringsorganisaties is waar APE ervaring mee heeft. Vaak krijgen we de vraag ‘aan welke knoppen gedraaid kan worden’ om met beleidsinterventies het verschil te maken.

Verschil in de zin van meer duurzame inzetbaarheid van werknemers of het bevorderen van de arbeidsparticipatie van een specifieke, kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. APE staat voor resultaatgericht en pragmatisch onderzoek. We zijn analytisch, creatief en flexibel in de keuze van onderzoeksmethoden om complexe vragen te beantwoorden. Daarbij presenteren we onze onderzoeksresultaten op een toegankelijke wijze.

 

Sociale zekerheid en participatie
 • Onderzoek naar de werkwijze van Acture

  Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de Ziektewet-uitkering aan zieke flexwerkers (uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband) zelf te betalen en hun ziekteverzuim zel... Lees meer...

 • Onderzoek naar de financiële positie van Zaltbommel

  In opdracht van de rekenkamercommissie onderzocht APE de financiële positie van Zaltbommel. Lees meer...

 • APE onderzocht verdeelmodel jeugd voor regio Holland Rijnland

  Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. In dit jaar zijn dan ook de middelen voor jeugdhulp naar de gemeenten overgeheveld. In het eerste jaar werd het jeugdh... Lees meer...

 • Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

  De Tweede Kamer heeft in februari 2014 de regering gevraagd onderzoek te doen naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie en de Kamer hierover drie jaar na inwe... Lees meer...

 • APE betrokken bij het IBO Arbeidsongeschiktheid

  Op 26 april is door de minister van SZW, Lodewijk Asscher, het Interdepartementaal beleidsonderzoek “Geschikt voor de arbeidsmarkt” aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees meer...

 • Praktische handreiking 'Vaststellen begeleidingsnoodzaak' ontwikkeld

  In samenwerking met een groot aantal professionals in de praktijk ontwikkelden het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum) en APE Public Economics ... Lees meer...

 • Knelpunten en successen banenafspraken in de overheidssector

  In het Sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere wer... Lees meer...

 • Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

  Het ministerie van SZW heeft behoefte aan een onafhankelijk onderzoek naar de werking en effectiviteit van de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie. Aanleiding voor he... Lees meer...

dr. L.J.M. Aarts
dr. L.J.M. Aarts
Heeft u een vraag over een onderwerp binnen het domein sociale zekerheid en participatie? Neem dan contact op met Leo Aarts via 06 5534 1135.