APE Public Economics

APE Public Economics is in 2000 opgericht door vier economen met grote ervaring op het gebied van openbaar bestuur, beleidsgericht onderzoek en de economie van de publieke sector. Ons team bestaat inmiddels uit mensen van allerlei disciplines: van sociale wetenschappen tot econometrie en ontwikkelingseconomie. Meer over onze medewerkers leest u hier.

Met ingang van september 2017 is APE een 100% dochter van advies- en onderzoeksbureau Significant. Beide bureaus behoren tot de top van de Nederlandse onderzoeks- en adviesmarkt. Door de bundeling van krachten ontstaan schaalvoordelen die het mogelijk maken om opdrachtgevers in de volle breedte van het publieke domein te ondersteunen. De overname is een stevige basis voor verdere groei. APE blijft als zelfstandige werkmaatschappij actief.

APE werkt op het snijvlak van publiek en privaat. Wij zijn het meest actief binnen de volgende domeinen:

  • Internationale samenwerking
  • Onderwijs en cultuur
  • Openbaar bestuur en justitie
  • Sociale zekerheid en participatie
  • Zorg

Bij APE gaat resultaatgerichtheid hand in hand met een verfijnd gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Wij komen snel tot de kern van uw vraag en zoeken daarbij de best passende projectvorm en methode. Als een opdracht uitmondt in een rapport, zorgen wij dat dit beknopt is en prettig leesbaar. Bovendien toetsen wij al onze adviezen op bruikbaarheid en politieke haalbaarheid.