drs. P.J.M. Wilms

principal consultant

drs. P.J.M. Wilms

Peter Wilms is sinds de start in 2000 verbonden aan APE. Tot die datum was hij (vanaf 1 december 1993) werkzaam als directeur FinanciŽn Publiekrechtelijke Lichamen van het ministerie van FinanciŽn. Tot zijn portefeuille behoorden o.a. het beheer van het Gemeentefonds, het grotestedenbeleid, de lokale lasten en majeure decentralisatie-operaties. Vůůr 1993 is Peter Wilms werkzaam geweest bij het Instituut voor Onderzoek voor onderzoek van Overheidsuitgaven en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, laatstelijk als hoofd Bureau Secretaris-Generaal. Bij APE heeft Wilms een groot aantal projecten uitgevoerd, met name op het terrein van openbaar bestuur, variŽrend van adviestrajecten tot beleidsonderzoek.

In contact komen met Peter Wilms?
E-mailadres: p.wilms@ape.nl
Telefoonnummer: 070 311 48 53
Mobiel nummer: 06 55 34 11 36

terug naar overzicht