S. Bouman, MSc

directiesecretaris

S. Bouman, MSc

Stefanie Bouman werkt sinds 2010 als directiesecretaris bij APE. In augustus 2014 rondde zij de Bestuurskundige master 'Dynamiek van Besturen' af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Binnen APE combineert ze administratieve- en secretariŽle werkzaamheden met diverse projecten. Zo heeft ze als projectassistent meegewerkt aan een doelmatigheidsevaluatie van de Fraudehelpdesk, een literatuurstudie op het gebied van publiek-private samenwerking, de evaluatie van de pilot 'Samenwerking POB's, politie en OM' en een kostprijsonderzoek van de stichting Slachtoffer in Beeld. Momenteel werkt Stefanie in opdracht van het ministerie van SZW aan een onderzoek naar 'good practices' ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen.

In contact komen met Stefanie Bouman?
E-mailadres: s.bouman@ape.nl
Telefoonnummer: 070 311 48 61
Mobiel nummer: 06 1396 8214

terug naar overzicht