M.A.G. Gielen, MSc

senior consultant

M.A.G. Gielen, MSc

Maartje Gielen is econometrist en werkt sinds 2011 bij APE. Ze past haar analytische kennis toe op een breed spectrum van beleidsterreinen en werkt voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers waaronder ministeries, gemeenten en cultuurfondsen. Maartje is accounthouder Cultuur en Zorg.

Maartje was verantwoordelijk voor de kwantitatieve analyse van het ondernemerschap voor de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van de landelijke culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020. Hierbij heeft APE bijvoorbeeld gekeken naar (de ontwikkeling van) het verdienvermogen en naar de balanspositie van de culturele instellingen.

Sinds 2013 werkt Maartje aan de Cultuurmonitor (voorheen Economische effecten in de culturele sector) voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarbij zij verantwoordelijk is voor de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst en musea. Ook deed zij recentelijk onderzoek naar de doorstroom van talent en de financiŽle positie van poppodia in opdracht van het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie.

Haar econometrische kennis paste Maartje onder meer toe bij de evaluatie van een voedselzekerheidsprogramma in Bangladesh (nog niet openbaar) in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werkt zij aan onderzoeken m.b.t. de risicoverevening voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op dit moment werkt zij o.a. aan de kwantitatieve analyses van een onderzoek naar de effectiviteit en werking van loonkostensubsidie en loondispensatie in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierbij wordt de arbeidsmarktpositie gevolgd van Wajongers die met een loonkostensubsidie aan het werk zijn gegaan. Deze ontwikkelingen worden vergeleken met de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van mensen uit de nieuwe doelgroep Participatiewet (die voor 2015 de Wajong zouden zijn ingestroomd) die met een loondispensatie aan het werk zijn gegaan.

In contact komen met Maartje Gielen?
E-mailadres: m.gielen@ape.nl
Telefoonnummer: 070 311 48 58
Mobiel nummer: 06 31 74 43 68

terug naar overzicht