J.M. Vonk, MSc

senior consultant

J.M. Vonk, MSc

Bij APE werkt Johan aan projecten op het snijvlak kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Hij heeft inhoudelijke kennis op het terrein van internationale samenwerking, openbaar bestuur en sociale zekerheid. Op het terrein van internationale samenwerking heeft Johan ruime ervaring met het uitvoeren van mixed-method evaluatieonderzoek, voornamelijk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op het terrein van openbaar bestuur en sociale zekerheid heeft Johan veel gewerkt met en voor gemeenten, vooral op het gebied van de Participatiewet. In dit verband werkt hij onder andere aan het ontwikkelen van scenariotools, die op analytische wijze ondersteuning te bieden bij het opstellen van beleid. Johan heeft tot slot veel ervaring binnen de financiŽle verhoudingen. Zo was hij betrokken bij het opstellen van een nieuw verdeelmodel provinciefonds, het verbetertraject van het Buig-verdeelmodel, een verkenning van de verdeelmodellen voor de decentralisaties sociaal domein, en onderzoek in het kader van het gemeentefonds.

In contact komen met Johan Vonk?
E-mailadres: j.vonk@ape.nl
Telefoonnummer: 070 311 48 65
Mobiel nummer: 06 1396 7951

terug naar overzicht