D.T. Faber, MSc

medior consultant

D.T. Faber, MSc

Dionne Faber behaalde haar mastergraad Health Economics cum laude in juli 2014 en is sindsdien werkzaam bij APE. Dionne werkt voornamelijk aan projecten op het gebied van zorg en cultuur. Zorgprojecten waar zij aan meewerkt hebben betrekking op de risicoverevening, maar bijvoorbeeld ook vragen van gemeenten op het gebied van zorg. Zo heeft Dionne onder andere bijgedragen aan een onderzoek naar de kostprijs van beschermd wonen in Rotterdam.

Op het gebied van cultuur heeft Dionne onder meer ervaring met het analyseren van data voor de monitor economische ontwikkelingen in de cultuursector en het analyseren van de BIS-aanvragen wat betreft ondernemerschap. Naast onderzoeken op het gebied van zorg en cultuur werkt Dionne ook regelmatig mee aan andere projecten. Zo heeft zij een groot deel van het onderzoek voor de Provincie Utrecht naar externe inhuur uitgevoerd en werkt zij mee aan onderzoeken over verdeelstoornissen en BUIG-budgetten.

In contact komen met Dionne Faber?
E-mailadres: d.faber@ape.nl
Telefoonnummer: 070 311 48 57
Mobiel nummer: 06 1396 7911

terug naar overzicht