S. van der Veen, MSc

medior consultant

S. van der Veen, MSc

Stefan is socioloog en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is opgeleid als mixed methods onderzoeker. Bij APE is Stefan werkzaam als allround beleidsonderzoeker. In zijn werk combineert hij kwalitatieve en kwantitatieve methoden en technieken. Een voorbeeld hiervan is zijn werk voor het Fonds Podiumkunsten waar hij data-analyse van programmeringsdata van poppodia heeft gecombineerd met semigestructureerde interviews. Het is zijn overtuiging dat beide manieren van onderzoeken elkaar aanvullen en in combinatie waardevolle inzichten opleveren.

Stefan heeft inhoudelijke kennis van onderwerpen op de terreinen van sociale zekerheid en arbeidsparticipatie, openbaar bestuur en cultuur. Momenteel werkt hij in opdracht van UWV mee aan de doorontwikkeling van een tool waarmee professionals de begeleidingsnoodzaak kunnen vaststellen van mensen met een beperking die nog wel arbeidsvermogen hebben. Sinds het in werking treden van de Participatiewet is het de taak en verantwoordelijkheid van gemeenten om deze mensen te begeleiden en ondersteunen naar en in werk.

Zijn onderzoekservaring ligt vooral in de (semi)publieke sector, maar ook enkele private partijen behoren tot zijn opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek voor de Dialoogtafel Groningen naar de tevredenheid onder melders van aardbevingsschade. Als beleidsonderzoeker zoekt Stefan naar antwoorden voor de complexe (beleids)vraagstukken waar opdrachtgevers voor staan.

In contact komen met Stefan van der Veen?
E-mailadres: s.vanderveen@ape.nl
Telefoonnummer: 070 311 48 62
Mobiel nummer: 06 1396 8335

terug naar overzicht