L. Gercama, MSc

consultant

L. Gercama, MSc

Leonie Gercama is econometriste en werkt sinds 2015 als consultant bij APE. Leonie behaalde haar mastertitel Econometrie aan de Erasmus Universiteit waarbij zij voor haar masterscriptie onderzoek deed naar het effect van de invoering van onderwijswetten, in de late negentiende en begin twintigste eeuw in Nederland, op de leeftijd waarop mensen overleden. Daarnaast heeft zij een bachelor Ontwikkelingseconomie aan Wageningen University behaald.

Bij APE werkt Leonie voornamelijk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en budgetteringsvraagstukken op het gebied van sociale zekerheid. Momenteel werkt zij bijvoorbeeld aan de evaluatie van het Mine Action Programme voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en aan herverdelingsvraagstukken in het kader van de WMO voor de gemeente Utrecht.

In contact komen met Leonie?
E-mailadres: l.gercama@ape.nl
Telefoonnummer: 070 311 48 56
Mobiel nummer: 06 13 96 83 94

terug naar overzicht