Suzanne Kluft, MSc

consultant

Suzanne Kluft, MSc

Suzanne Kluft is sinds april 2017 werkzaam bij APE. Daarvoor heeft zij een bachelor Internationale Betrekkingen en Organisaties afgerond aan de Universiteit Leiden en een master in International Political Economy aan Kingís College London. Naast haar master heeft zij ook als onderzoeksassistent gewerkt voor de universiteit aan een project over lobbyen door organisaties bij nieuwe financiŽle wetgeving binnen de EU.

Bij APE heeft Suzanne ervaring opgedaan in het werken aan evaluaties, dataverzameling en Ėschoning en verdeelmodellen. Deze en komende projecten waar Suzanne aan zal werken hebben betrekking op verschillende beleidsdomeinen, met name openbaar bestuur en justitie, sociale zekerheid en internationale samenwerking. De komende tijd zal Suzanne bijvoorbeeld meewerken aan een nulmeting van de wet Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit uit 2014, waarin het kader wordt opgezet waarmee deze wet in 2020 geŽvalueerd kan worden.

In contact komen met Suzanne?
E-mailadres: s.kluft@ape.nl
Mobiel nummer: 06 5781 4321

terug naar overzicht