drs. M. Blom MA

directeur

drs. M. Blom MA

Michiel Blom is directielid van APE, en tevens principal consultant Sociaal domein bij moederbedrijf Significant. Eerder werkte hij bij het ministerie van SZW, bij de directies Arbeidsmarkt en Kinderopvang. Michiel heeft een achtergrond in de Operations research (afstudeervariant Econometrie) en Bestuurskunde. De publieke sector loopt als een rode draad door zijn loopbaan heen. Hij adviseert vooral ministeries, gemeenten, bestuurlijke samenwerkingsverbanden en zelfstandige bestuursorganen, over uiteenlopende vraagstukken, vaak in een complexe politiek-bestuurlijke context.

Recent heeft hij bijvoorbeeld de volgende organisaties ondersteund:
• Jeugdhulpregio: evaluatie afspraken onderlinge financiële solidariteit gemeenten
• Jeugdhulpregio: inrichting van sturing en bekostiging om transformatiedoelen te realiseren
• Zelfstandig bestuursorgaan: actualisatie tariefstelling
• Ministerie: wetsevaluatie

Michiel is een teamspeler pur sang; altijd op samenwerking en verbinding gericht. Een kracht van hem is daarnaast om complexe vraagstukken te analyseren en tot de kern terug te brengen. En vervolgens de vertaling te maken naar een overtuigend verhaal met een heldere boodschap. In turbulente tijden blijft Michiel met beide benen op de grond staan en zorgt hij dat het team de focus houdt op het te behalen eindresultaat. Een goede dosis relativeringsvermogen en humor helpen daarbij.

Binnen APE is Michiel actief binnen de domeinen Sociale Zekerheid & Participatie en Onderwijs & Cultuur.

In contact komen met Michiel Blom?
E-mailadres: m.blom@ape.nl
Mobiel nummer: 06 2221 2663terug naar overzicht