M.D. Brons, MSc

consultant

M.D. Brons, MSc

Anne is socioloog en sinds juni 2018 werkzaam bij APE als kwantitatief onderzoeker/data analist. Daarvoor heeft zij zowel de bachelor als de onderzoeksmaster van Sociologie afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Vervolgens is ze begonnen met een promotie traject met het onderwerp ‘Sociale stratificatie en relatievorming en beëindiging vanuit een landenvergelijkend perspectief’, welke ze momenteel aan het afronden is.

Zowel tijdens haar onderzoeksmaster als tijdens haar promotie traject heeft Anne veel kennis opgedaan wat betreft (wetenschappelijk) schrijven en het uitvoeren van verschillende soorten onderzoek. Anne is gespecialiseerd in kwantitatieve onderzoeksmethoden en heeft gewerkt met grote, gecompliceerde datasets.

Binnen APE is zij actief op het domein Sociale zekerheid en participatie, waarbinnen ze o.a. meewerkt aan onderzoeken over BUIG-budgetten. Momenteel werkt zij bijvoorbeeld mee aan het verbetertraject van de webapplicatie Frontin BUIG waarmee gemeenten de ontwikkeling van hun Buig-budgetten in beeld kunnen brengen.

In contact komen met Anne Brons?
E-mailadres: a.brons@ape.nl
Telefoonnummer: 06-13826380


 

terug naar overzicht