Evaluaties & monitoring


Goed beleid vereist kennis en inzicht. Hoe pakt beleid in de praktijk uit? Hoe groot is het effect? Welke instrumenten zijn het meest effectief? En hoe verhoudt effectiviteit zich tot kosten? Dit zijn vragen waar veel beleidsmakers mee zitten.

APE heeft ruime ervaring en een groot repertoire in huis aan evaluaties en effectstudies: denk aan beleidsevaluaties, wetsevaluaties, procesevaluaties, effectevaluaties, impactevaluaties, effectmetingen, doelmatigheidsstudies, benchmarks, tevredenheidsonderzoek, quickscans en scenario’s voor toekomstig beleid.

Daarbij zet APE een breed scala aan methoden in. Ten eerste kwantitatieve methoden zoals rigoureuze statistische analyses en voorspellende rekenmodellen om de effectiviteit en efficiëntie van interventies te onderzoeken. APE heeft veel ervaring met het koppelen, bewerken en analyseren van grote bestaande databronnen en met het genereren van nieuwe gegevens door middel van onder andere (web)enquêtes. Ten tweede kwalitatieve methoden zoals verdiepende interviews en multi-actor analyses om de praktische uitvoering van interventies te reconstrueren. Ten derde participatief onderzoek in de vorm van focusgroepen en werkconferenties met relevante stakeholders om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van stakeholders.

De kracht van APE-evaluaties zit in de juiste combinatie van methodes die elkaar complementeren. Hiermee voert APE diepgaande analyses uit en komt ze tot praktische antwoorden en aanbevelingen. APE zet zich actief in voor de verbetering van beleid en is hierin een ondersteunende partner voor haar opdrachtgevers zoals ministeries, provincies, gemeenten en private partijen.