Instrumentontwikkeling


Daar waar opdrachtgevers zelf data voor beleidsevaluaties of stuurinformatie voor de uitvoering van het beleid verzamelen biedt APE diverse praktische tools. Dat kan gaan om reeds ontwikkelde tools of om een nieuw ontwikkelde maatwerk-tool.

Vooral bij de vraag 'aan welke knoppen we moeten draaien bij de uitvoering om verschil te kunnen maken’ kan APE opdrachtgevers passende ondersteuning bieden in de vorm van een impacttool (met uitleg, instructie en terugkoppeling). Zie voorbeelden op onze site inzake de (oude) WWB (nu de participatiewet) en een tool die APE heeft ontwikkeld op het gebied van het terugdringen van de schuldenlast bij de schuldhulpverlening.

Ook in het kader van het thema ‘vakkundig aan het werk’ - waarbij APE onderzoek voor en met gemeenten verricht - is behoefte aan ondersteuning om zelf data te kunnen verzamelen en te kunnen duiden.

Daarnaast kunnen APE medewerkers al dan niet in vervolg op de toepassing van een tool opdrachtgevers met inhoudelijke en/of methodologische kennis ondersteunen bij het opstellen en onderbouwen van strategische plannen.

 Frontin Buig applicatie

Samen met Frontin PAUW heeft APE een handige webapplicatie ontwikkeld waarmee gemeenten snel en accuraat de ontwikkeling van hun Buig-budgetten in beeld kunnen brengen. Frontin Buig gebruikers hebben met een druk op de knop toegang tot:

  • Een interactief overzicht per budgetbeschikking;
  • Overzichtelijke analyses van budgetmutaties: waarom is het budget veranderd? Bijvoorbeeld mutaties in macrobudget, historisch aandeel, huishoudsamenstelling, bijstandskans en normbedragen;
  • Monitoring: hoe verhouden de objectief geschatte bijstandsaantallen zich tot de realisatie (per huishoudtype)?;
  • Meerjarige prognoses Buig budget met periodieke updates;
  • Meerjarige prognoses Buig lasten met periodieke updates;
  • Een rapportage op maat ten behoeve van de dienstleiding, bestuur en gemeenteraad.

Voor meer informatie over de applicatie bekijkt u de factsheet. Of neem vrijblijvend contact met ons op voor een demonstratie op locatie en een gratis proefabonnement via info@frontinbuig.nl.


L. Gercama, MSc
L. Gercama, MSc
De hoeveelheid gegevens die tegenwoordig opgeslagen wordt groeit exponentieel. Deze data biedt vele mogelijkheden maar zorgt ook dat gemeentemedewerkers zeer specifieke kennis nodig hebben. Een voorbeeld is het verdeelmodel voor de bijstandsgelden (BUIG). Hier ligt een uitgebreid kansmodel met 64 kenmerken over alle Nederlandse huishoudens aan ten grondslag. APE heeft samen met Frontin PAUW een instrument ontwikkeld waardoor de verdeling van de bijstandsgelden en onderliggende data voor gemeentemedewerkers eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt.