Modellering: verklaren en verdelen


APE is expert in het analyseren van (grote) gegevensbestanden. De referentieprojecten tonen aan dat gegevensanalyse op veel verschillende terreinen en in veel verschillende vormen toegepast kan worden. Grofweg zijn de analyses van APE op te delen in verklaring enerzijds en verdeling anderzijds.

APE weet als geen ander gegevens aan te wenden voor de verklaring van verschillen in bijvoorbeeld kosten, uitgaven, prijzen en efficiency. De verschillen die APE in haar onderzoeken probeert te verklaren, kunnen optreden in de tijd (bijvoorbeeld als gevolg van beleid of een interventie) of tussen entiteiten (bijvoorbeeld tussen gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren of vestigingen).

Daarnaast gebruikt APE gegevens om objectieve factoren te construeren voor een eerlijke verdeling van beschikbare middelen. Uitgangspunt van een objectieve verdeling is dat ontvangers van een budget zo min mogelijk worden geconfronteerd met perverse prikkels om de uitkomst van de verdeling te beļnvloeden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning bij vraagstukken met betrekking tot verklaringsmodellen en verdeelmodellen kunt u contact opnemen met Maaike van Asselt.