Dataverzameling G9-gemeenten, fondsen en OCW

In het datawarehouse van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden financiële en prestatiegegevens van gesubsidieerde culturele instellingen bijgehouden. Ook in 2016 heeft APE de dataverzameling gedaan om deze gegevens aan te vullen met cijfers over 2015. Hiervoor zijn gegevens van cultuurfondsen, de G9-gemeenten en OCW over gesubsidieerde instellingen verzameld en gecontroleerd. Deze gegevens zijn vervolgens toegevoegd aan het datawarehouse, welke het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder andere gebruikt als input voor Cultuur in Beeld.