Wat zijn de risico's van externe inhuur?

Veel organisaties zitten met de vraag of het inhuren van externe krachten risico’s voor de organisatie oplevert, in hoeverre deze risico’s worden beheerst en wat zij verder kunnen doen om eventuele risico’s te verminderen. Ook de concerncontroller van de Provincie Utrecht vroeg zich dit af en besloot daarom een onderzoek te laten uitvoeren naar externe inhuur bij de Provincie.

APE heeft dit onderzoek uitgevoerd en heeft hiervoor zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Er zijn documenten bestudeerd, interviews gehouden en data uit de financiële administratie en het inkoopsysteem geanalyseerd. Ook is aanvullende informatie over de inhuurcontracten opgevraagd bij teamleiders. Deze informatiebronnen geven gezamenlijk een duidelijk beeld van externe inhuur bij de Provincie Utrecht. Het onderzoeksrapport geeft antwoord op vragen als “wat zijn kenmerken van externe inhuur bij de Provincie Utrecht?” en “in hoeverre levert externe inhuur risico’s op voor de kwaliteit en continuďteit van het werk van de Provincie Utrecht?”