Talentontwikkeling en de poppodia

Nederlands poptalent wordt steeds minder geprogrammeerd op de grote podia. (*) Bij deze podia is de financiële druk ook het meest toegenomen. Poptalenten spelen minder snel en minder vaak op de grotere poppodia. Over de afgelopen tien jaar is het aantal concerten van poptalenten op kleinere poppodia niet afgenomen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van onderzoek dat APE Public Economics in opdracht van het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie heeft uitgevoerd. Het onderzoek is op 9 februari 2017 aangeboden aan de minister van OCW, Jet Bussemaker.

Het onderzoek laat zien dat grotere poppodia sterker dan kleinere podia te lijden hebben gehad onder scherp afgenomen horeca-inkomsten en fors toegenomen huisvestings-kosten terwijl subsidies gelijk zijn gebleven of zijn afgenomen. Als gevolg hiervan moeten vooral grotere podia risicovrij programmeren waardoor poptalenten minder kans krijgen ‘vlieguren’ te maken voor publiek. Ook laat het onderzoek zien dat sommige podia als gevolg van financiële druk hebben gereorganiseerd. De personele bezetting is afgenomen of betaalde medewerkers zijn vervangen door vrijwilligers.

Poppodia hebben een belangrijke rol bij talentontwikkeling maar zij zijn hierin niet de enige faciliterende en ondersteunende instelling. Ontwikkeling van poptalenten wordt mogelijk gemaakt door een grote keten van organisaties zoals muziekscholen, sociale media, lokale poporganisaties, festivals en opleidingen. Deze ketenpartners hebben met beleidsmakers en brancheorganisaties een gezamenlijk doel om talent te ondersteunen in hun ontwikkeling tot professionele artiesten.

Het advies van APE aan de overheden is: stuur in gezamenlijkheid op meer samenwerking en afstemming in de keten. Lokale variatie in aanpak zou mogelijk gemaakt moeten worden. Het advies aan de ketenpartners in de regio is: maak samen plannen om samen te werken en maak inzichtelijk wat daarvoor nodig is zodat overheden dit kunnen ondersteunen.

(*) Het gaat om concerten van poptalent dat heeft deelgenomen aan Eurosonic/Noorderslag en de Popronde in de periode 2006-2015.