Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

Het ministerie van SZW heeft behoefte aan een onafhankelijk onderzoek naar de werking en effectiviteit van de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie. Aanleiding voor het onderzoek is een motie van D66 en het CDA waarin de regering wordt verzocht om onderzoek te doen naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie en de Kamer hierover uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van de Participatiewet te informeren.

APE Public Economics voert het onderzoek samen met De Beleidsonderzoekers uit. Het onderzoek bestaat uit een literatuur- en documentenstudie, interviews met werkgevers, case studies in acht arbeidsmarktregio’s en een cohortstudie. In deze cohortstudie wordt de arbeidsmarktpositie gevolgd van Wajongers die met een loonkostensubsidie aan het werk zijn gegaan. Deze ontwikkelingen worden vergeleken met de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van mensen uit de nieuwe doelgroep Participatiewet die met een loondispensatie aan het werk zijn gegaan. Deze mensen zouden onder het regime van vóór 2015 een beroep hebben kunnen doen op een Wajong-uitkering, maar vallen nu onder de Participatiewet. Onderwerp van onderzoek zijn onder meer de baanduur en de gerealiseerde loonwaarde.