Evaluatie van de Giftenaftrek

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft APE in samenwerking met Dialogic de Evaluatie van de Giftenaftrek uitgevoerd. De giftenaftrek is een fiscale regeling die giften door particulieren en bedrijven aan goede doelen fiscaal aantrekkelijker maakt.

In de evaluatie zijn het doelgroepbereik, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de giftenaftrek en in het bijzonder de culturele multiplier onderzocht. APE is verantwoordelijk voor de analyses van de belastingdata. Om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de giftenaftrek vast te stellen heeft APE o.a. regressie discontinuļteit modellen geschat op basis van belastingschijf grenzen.

Bekijk hier het rapport 'Evaluatie Giftenaftrek'.