Evaluatie Private Sector Investeringsprogramma

APE heeft een evaluatie uitgevoerd van het Private Sector Investeringsprogramma (PSI, voorheen PSOM). Het rapport is 17 maart door Minister Ploumen van ontwikkelingssamenwerking aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor deze evaluatie werkte APE samen met MDF en Timpoc consultancy.

Het doel van PSI/PSOM is het bevorderen van private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden door subsidies te verstrekken aan innovatieve investeringsprojecten, die zonder subsidie niet tot stand zouden komen. Tussen 1999 – 2014 werd aan 1107 projecten in 59 landen subsidie toegekend. De ‘mixed method’ evaluatie bestond uit een kwantitatieve analyse van monitoringsgegevens en case studies bij 49 projecten in zes landen.

Het gehele rapport kunt u hier teruglezen. De brief van Minister Ploumen aan de Tweede Kamer is hier terug te lezen.